TKVM logo

O meni

MATIC KEBLER

Da bom po poklicu veterinar, sem si želel že kot otrok. Tako sem po končani osnovni šoli nadaljeval šolanje na Srednji agroživilski šoli v Ljubljani smer veterinarski tehnik. Tam sem še poglobil željo, da bom delal z živalmi. Po končani srednji šoli sem se vpisal na Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer sem študij uspešno zaključil leta 2012.

tkvm logo

Istega leta sem naredil državni strokovni izpit za veterinarstvo na   Veterinarski upravi Republike Slovenije, danes Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

tkvm logo

Leta 2014 sem nadaljeval šolanje na Filozofski fakulteti. Uspešno sem zaključil študij in opravil strokovni izpit strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja na pristojnem ministrstvu. Od 2012 – 2016 sem delal kot profesor praktičnega pouka in strokovnih predmetov na Biotehniškem izobraževalnem centru v Ljubljani, kjer sem poučeval dijake, ki so se šolali za veterinarske tehnike.

MATIC KEBLER

SVET KITAJSKE VETERINARSKE MEDICINE

Akupunktura za živali me je zanimala že med študijem. Prvič sem se z akupunkturo srečal na Erazmus izmenjavi v Zagrebu v zadnjem letniku študija. Na Veterinarski fakulteti v Zagrebu mi je akupunkturo predstavil dr. Zoran Verbanac in dr. Alma Marukić Čalić.

tkvm logo

Tako sem se v začetku leta 2015 vpisal na eno izmed vodilnih šol za kitajsko veterinarsko medicino CHI Institut iz Floride. Uspešno sem opravil vsa preverjanja za pridobitev certifikata za opravljanje veterinarske akupunkture. Dodatne praktične izkušnje pa sem pridobival na Veterinarski fakulteti na Dunaju.

tkvm logo

V času šolanja so predavatelji opazili mojo strast do vzhodne medicine in me predlagali za člana sveta direktorjev pri Svetovni organizaciji tradicionalne kitajske veterinarske medicine (WATCVM). Leta 2015 sem bil izvoljen in s ponosom postal predstavnik za Slovenijo..

Matic Kebler akupunktura
Scroll to Top